Integritetsplan

Syfte

Cosmos förskolans syfte med integritetsplan är att skapa en förskola, tillsammans med barn och vårdnadshavare, som upplevs som trygg för barnen och där barnen lär sig om integritet och sina rättigheter.
Enligt Barnkonventionen ska barn skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

För att skydda barnets integritet och ge dem rätt till sin egen kropp är det viktigt att barnet känner sig tryggt med de pedagoger på vår förskola som ska finnas som stöd eller hjälpa barnet. På Cosmos pratar vi med barnen om privata delar på kroppen, rätten att säga nej/stopp och ansvaret bakom att lyssna till ett nej/stopp.
Förebyggande arbete
Alla pedagoger, både tillsvidare anställda, vikarier och studenter har lämnat belastningsregister från polisen i enlighet med skollagen (SFS 2010:800).
Vi följer lagen om tystnadsplikt och anmälningsplikt. Vi anmäler alltid när vi misstänker brott eller vid misstanke om att ett barn far illa.
Alla pedagoger har tagit del av integritetsplanen.
Vi ber alltid okända personer att uppge ärende när de kommer till vår förskola och vid behov ber vi utomstående att legitimera sig.
Vi kan slå ihop avdelningar eller är ute tillsammans om det saknas ordinarie pedagoger på en avdelning, alternativt att vi använder oss av vikarier.
Vår strävan är alltid att…
Endast ordinarie pedagoger som är väl känd av barnet byter blöjor och hjälper till vid toalettbesök.
Endast ordinarie pedagoger som är väl känd av barnet är ensamma med barnen på sovvilan.
Endast ordinarie pedagoger eller väl kända vikarier öppnar och stänger förskolan.
Att ha som mål att vara minst två pedagoger vid öppningar och stängningar.

Främjande arbete

Alla pedagoger får fortlöpande information och fortbildning kring integritet. Korttidsvikarier får information om planen samma dag de börjar hos oss.
Vi pratar fortlöpande med barn om integritet och barnets rättigheter. Material vi använder är bland annat ”stopp min kropp” från Rädda barnen, samt ”barnkonventionen i en låda”.
Vi frågar barnet hur de vill ha hjälp/stöd när de är på toaletten.
Under blöjbytet sätter vi ord på det vi gör vilket ger barnet ett sammanhang av det vi gör och att vi byter blöja av hygieniska skäl. I de flesta fall byter vi blöjor på barnen stående (barnet är stående).
Barnen får tidigt ta till sin egen mat och äta själv. Vi är lyhörda för hur barnen uppfattar matsituationen. Vi erbjuder och uppmuntrar barnen att smaka men tvingar aldrig. Pedagogerna är goda förebilder som skapar positiv stämning vid matbordet.
Vi stjäl aldrig kramar från barnet. Om barnet vill krama kan vi krama. Vi strävar efter att barnen också får fråga om de vill krama ett annat barn.
Vi tvingar aldrig barnet att ha ögonkontakt.
Vi begär aldrig att barnet ska ha eller hålla hemligheter.
Vid konfliktlösning uppmanar vi aldrig barnet att kramas eller ”klappa fint” för att säga förlåt. Kramning sker endast när båda barnen själva tar initiativ till det.
Vi frågar barnet om det är okej innan vi fotograferar barnet och innan vi publicerar bilder.
Pedagoger använder inte sina privata telefoner för fotografering, undantagsfall kan finnas om förskolans telefon är ur funktion/urladdad – i sådana fall raderas bilder omedelbart efter användning i förskolans app

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed