cosmos montessoriförskola

“The education of even a small child, therefore, does not aim at preparing him for school, but for life.” - Maria Montessori

Läs mera

En sockerfri förskola

På Cosmos har vi en sockerfri-policy vilket innebär att vi inte serverar socker eller måltider/maträtter som innehåller socker. Vi har inte heller några sockerhaltiga produkter såsom fruktyoghurt, juice, fikabröd, sylt eller saft. Läs mera

Mud kitchen

Vi är så otroligt stolta över vår utemiljö och vår MUD KITCHEN där fantasi, samarbete, bjudningar, lärande och lek får ta plats på barnens vis. Läs mera
Pedagoghundarna: Caspian och Aslan

Pedagoghundarna

På Cosmos har vi två storpudlar, Aslan och Caspian och även lilla Miss Lucy, dvärgpudel. Caspian har varit med på Cosmos sedan han var 12 veckor gammal, Läs mera

Cosmos Montessoriförskola

Cosmos Montessoriförskola Välkommen Till Cosmos
En fristående Montessoriförskola i Karlstad. Vi öppnade den 15 mars 1996 i vårt underbara röda tvåvånings hus.
Cosmos Montessoriförskola Sockerfri förskola
Förskolan har en unik möjlighet att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor och kunskap hos varje barn.
app Vår förskole-app
Inblick i vad ditt barn gör som ger ett bra stöd för samtal tillsammans med ditt barn på kvällen, om vad barnet har gjort under dagen.
149900556_424661775289171_7210996377086750580_n Kapprummet
I kapprummet har barnen en plats för sina ytter- & extra kläder. Det finns en korg högst upp där alla extra kläder förvaras.
149038151_781198489155539_835644530655665386_n Utedag
Varje måndag har vi utedag. Ibland i en närliggande park, ibland på vår egen gård.
Är det väldigt blött eller extremt kallt så begränsas utedagen till vår ’vanliga’ utetid efter lunchen. De äldre barnen går till skogen på upptäcksfärd.
Undervisning Barnråd
Barnen får träna demokratiska processer och tycka och tänka i olika frågor t.ex. måltider, leken, miljön på förskolan, förhållningssätt, arbetssätt, rutiner mm. Allas lika rätt att bli hörd och respekt för olika åsikter.
bokbuss Bokbussen
Varje månad får vi besök av Karlstads biblioteks bokbuss. I bokbussen samlas vi och läser sagor och tittar i böcker. Vi väljer sedan vilka böcker vi skall låna denna månad. Barnen får själva välja en bok som de även får låna med hem sedan.
Barnkonventionen
Vi jobbar utifrån barn-konventionen och har en pedagog som är barnrätts-strateg.
Barns bästa beaktas i alla beslut. Alla har samma rättigheter och lika värde.

Cosmos barngrupper

En liten barngrupp mellan 7-9 barn och två pedagoger på heltid. På Pluto jobbar vi mycket med språk, ordförråd, begreppsbildning, sång och rytmik, yoga och barns inflytande för att nämna några fokusämnen.
Jupiter är på Cosmos övervåning. Centralt är lärande, inflytande, pedagogisk dokumentation, med forskandetänk, egna valet, samspel, lek, barnråd och värdegrund.

Undervisning i förskolan

Ställ ditt barn i

Nyheter

f09d6945-8276-4d29-9234-89d9f0a9c1f2-1.jpg
Spindelmannen lär sig om handens delar

Vad heter handens olika delar?🤔Hur många händer/fingrar, naglar har du? Här jobbar Spindelmannen med handens delar.Syftet är att bekanta barnet med namnen på dem olika delarna och att göra barnet uppmärksamt på likheter och olikheter som en grund för senare klassificering✋🏻👆🏻👍🏻 Spindelmannen gör sen en egen bok med de olika delarna.

494a998b-4975-44fa-ab97-ade8ae7a785c-1.png
Förskoleplats till hösten

Till hösten 2024 finns plats på vår härlig Montessoirförskola Cosmos till dig som är framförallt född 2023 och nyfiken på lärande & lek i en liten och trygg förskolemiljö. Gillar du en inspirerande och trygg miljö med en liten grupp kompisar och superhjältepedagoger så säg till mamma och pappa att de bokar in ett besök […]

img_9282-1.jpg
Vi lär oss om klockan

We are looking at the concept of time, using the clock. Maria Montessori emphasised the importance of bringing knto the learning environment things children see and experience in their daily life. We spoke about what the children do at different times of the day. This is slso an introduktion to history and learning the concept […]

Nyfiken på oss? Boka ett besök!

Sagt om oss...

FAQ

Grupp 1-3 år:  5-8 barn

Grupp 3-5 år:  13-17 barn

Vi finns på Herrhagen,  Parkgatan 9C,  652 22 Karlstad

2 plan i hemlik miljö.
På bottenplan den yngre gruppen (1-3 år) och övre plan den äldre (3-6år).
Toalett finns på båda planen. Köket och lunchrum är på nedre plan. Miljön är anpassad för barn. Vi har oftast lugn musik på inomhus på dagarna. På övervåningen finns ett målarrum med diskbänk i barnens höjd samt flera rum för utforskande och lek.
På nedervåning har vi en barntrappa att öva gå i trappor i, ett vilorum och utrymme för lek, rörelse och utforskande.

Vi har en egen trädgård med sandlåda, lekhus och traktordäck, stenyta för cyklar samt vår populära ”mud-kitchen” etc. Kompisgunga i stort sandområde samt en lekbuss. Vi har ett äppelträd med supergoda äpplen, odlingslådor och hyllor under paviljong med Montessoriövningar. I förrådet finns vagnar, spadar, bilar, djur, dockor, kuddar att bygga koja med, penslar, bollar mm.

Ansök om plats på Cosmos Montessoriförskola

 • Anmälan av barn till Cosmos barnomsorgskö kan göras då barnet är fött.
  Plats i kön räknas från den dag då anmälan inkommit till Cosmos via mail.
 • Ett studiebesök på förskolan rekommenderas i anslutning till köanmälan.
 • Ingen avgift tas ut för anmälan av barn till Cosmos kö.
 • Om flera ansökningar har samma datum tillämpas ordningsföljd efter klockslag då anmälan inkommit.
 • Om barnet har två vårdnadshavare skall ansökan göras gemensamt.
 • Barn med placerat syskon prioriteras i kön.
 • Barn placeras utifrån registreringsdatum och med hänsyn till barngruppens sammansättning.
 • Vid erbjudande om plats skickas placeringsmeddelande ut.
 • En plats i Cosmos kö garanterar ej en plats på förskolan då det finns bara ett fåtal platser varje år.
 • Den vanligaste tiden för intagning är i aug, då börjar våra skolbarn skola och platserna blir då lediga på förskolan.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed