Utevistelse

Undervisningen på förskolan fortsätter även utomhus. Vi erbjuder en lärande och inbjudande utemiljö där barnen kan leka, skapa, cykla, gunga och vara sociala.

I vår utemiljö finns plats för återhämtning, lugn och ro samt lekredskap som stimulerar barnens fantasi, social kompetens & samarbete. Barnen har möjlighet att påverka sin utevistelse och utöva inflytande. Här finns allt från cyklar, kompisgunga, sandlåda, bandyklubbor och mål till vår ”mud kitchen” (barnens utekök), lässtund med böcker, dans och musik, puzzel och praktiska övningar. Vi integrerar även teknik i vår miljö för att öka utforskande hos barnet.

Vi går ut varje dag i alla väder.

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed