Digitalisering

Digitalisering är en del av förskolans läroplan. Vi jobbar med digitalisering utifrån ett forskningsperspektiv och som en del av vår undervisning.

Inom digitalisering hos oss får barnet till sig tanken och kunskap bakom QR koder, att skapa film genom green screen och hur vi kan söka information samt hur vi kan jobba med programmering. Vi har som mål att möta och utmana barnen utifrån deras behov och möjligheter. Vi vill öka förståelsen för barnen om hur digitalisering påverkar samhället och vår omvärld.

Ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed