Barns inflytande

Barns inflytande är en central del av vår verksamhet

Men även genom övriga undervisningsområden finns tillgång till barnets egna kreativa personlighet. Barnet har möjlighet att skapa, undersöka och utforska i vår förbereda miljö. Barns inflytande är centralt på förskolan och vi lyssnar in vad barnen säger, visar eller önskar. Vi har barnråd med barnen för att lyfta fram olika tankar och ideér. Här jobbar vi med demokrati och att lyssna in varandra. Allas lika rätt till att bli hörd och sedd.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed