Sensoriskt

Här utvecklas det sensoriska hos barnet: Här utvecklas det sensoriska hos barnet: hörsel, smak, känsel, syn, lukt och muskulära sinnen

Syftet med den sensoriska undervisningen är att vara ett stöd för barnets naturliga utveckling och förfining av sina sinnen. Via sina sinnen lär sig barnet om sin omvärld. Indirekt syftar det sensoriska materialet till utvecklar barnet inom både fysiskt, socialt, språkligt, kognitivt, andligt, emotionellt och matematiskt. Materialet här är förberedande inför andra undervisningsområden. Barnet lär sig om geometriska former, storlek, mängd, längd, färg och form.

Syftet med den sensoriska undervisningen är att vara ett stöd för barnets naturliga utveckling och förfining av sina sinnen. Via sina sinnen lär sig barnet om sin omvärld. Indirekt syftar det sensoriska materialet till utvecklar barnet inom både fysiskt, socialt, språkligt, kognitivt, andligt, emotionellt och matematiskt. Materialet här är förberedande inför andra undervisningsområden. Barnet lär sig om geometriska former, storlek, mängd, längd, färg och form.

Hörsel, smak, känsel, syn, lukt och muskulära sinnen.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed