Kultur & naturvetenskap

I undervisningen för kultur ingår historia, biologi, geografi, naturvetenskap, musik och konst. Ämnena vävs samman och integreras med varandra.

I undervisningen för kultur ingår historia, biologi, geografi, naturvetenskap, musik och konst. Ämnena vävs samman och integreras med varandra. Vi följer årets cyklar på ett naturligt sätt genom att gå ut och uppleva sen in och utveckla vidare. Här får barnen till sig saker från planeter, tidslinjer, flaggor och kartor till land- & vattenformer, världsdelar, djurens delar, levande & ickelevande, köttätande och växtätande djur mm. Genom kulturen kan barnet få en förståelse för den värld barnet lever i.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed