Barnyoga

På Cosmos ingår barnyoga som ett naturligt inslag i vår vardag

Yogan använder vi för både avkoppling och rörelse. Barnyoga är uppbyggt genom sagor där olika yogapositioner ingår. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer, detta framgår i förskolans läroplan.

Barnen brukar be om yoga varje morgon. Ibland kan barnen spontant ta fram yogamattor och köra en egen yoga stund, och ibland ber de en pedagog att vara med och leda yogan. Yoga har vi på båda Galaxen och på Pluto, det passar alla åldrar.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed