Matematik

Här får barnen tillgång till siffror, begrepp och matte. Matematiken integrerar vi i undervisningen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt.

Här får barnet till sig av vikten av siffror i sin omvärld, siffrors betydelse, t.ex. att noll är mycket när den ligger bakom en annan siffra. Barnet får samband mellan siffror och mängd och betydelsen av siffror i vardagen. Vi använder begrepp såsom volym, vikter, bråkdelar, multiplikation, längd, mängd, decimalsystem och flera begrepp som börjar i det konkreta och går över till det mera abstrakta.

Vikten av siffror i sin omvärld, siffrors betydelse.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed