Språk

Materialet för språkundervisning förbereder barnet för läsning, skrivning, grammatik, stavning och lärande.

Barnet får till sig att skrivna ord har mening och att vi kan bygga meningar med hjälpa av skrift och grammatik. Vi jobbar med sandpappersbokstäver så barnet får en sensorisk inlevelse och koppling till hur bokstäver formas. Sinnesövningar hjälper att befästa det barnet lär sig. Barnen bygger ord, skriver i sina böcker och leker fram kunskap genom eget intresse och inflytande.

Barn har en känslig period, då de är mest mottagliga, för bokstäver runt 4-5 års åldern. Vi bygger ord, skriver, lär oss meningsuppbyggnad, grammatik och får en förståelse för skriftspråk.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed