Självständighet

Inom Montessoripedagogiken lägger vi stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar.

Begreppet ”individualisering” innebär att barnet sätts i centrum. Pedagogens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap och möjlighet till självständighet.

En central del inom Montessoripedagogiken är att uppmuntra barn till självständighet. Du har säkert hört ett barn säga ”jag kan själv”? Det är för att barnet har en inre drivkraft att bli självständig. Barnet strävar mot oberoende från vuxna och håller på att skapa sin egen person, på sitt sätt. Vi arbetar utifrån att erbjuda barnen hjälp till självhjälp.

Detta gör vi genom:

  • Ge barnet tid och möjlighet att själv försöka fixa det barnet behöver.
  • Erbjuda en miljö som är förberedd för att underlätta barns självständighet.
  • Var uppmärksam på barnets behov och önskningar.
  • Att finnas till hands som stöd, hjälp till självhjälp.
  • Se till att det finns ordning i miljön så barnet vet vad den kan göra och vart allt finns som den behöver.
  • Erbjuda aktiviteter och material som ökar känslan av självständighet och oberoende samt ger ”life skills” – kunskaper för vardagen och livet.
  • Bemöta barnen med en positiv framtoning.

Barnet upptäcker sina förmågor, de växer med uppgiften och förtroendet att de kan.  Genom en förberedd miljö får barnet möjlighet till inflytande och till att välja självständigt vad den vill göra. En yttre ordning i miljön, hjälper barnet skapa en inre ordning hos sig själv.

Tro på barnet!

Begreppet ”individualisering” innebär att barnet sätts i centrum

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed