Pedagoger

Vi är en väl inarbetad personalgrupp. Vårt gemensamma synsätt och vår filosofi sätter alltid barnen i centrum. 

Då vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken så finns alltid en gemensam röd tröd bland pedagoger och förskolan.Vid ordinarie pedagogers frånvaro har vi som mål att i den mån det är möjligt kontakta och anlita samma vikarier. Detta för att barnen i möjligaste mån ska träffa vuxna de känner och kan känna trygghet tillsammans med. Nya vikarier är alltid med de äldre barnen och ordinarie pedagoger är alltid med de yngsta. Målet är att alltid vara två pedagoger vid öppning och stängning på förskolan.

 

  • Vårt motto på Cosmos är att skapa ”a home away from home.”
Cosmos skolchef
Skolchef
Pedagog
Pedagog & Barnyoga instruktör
Cosmos pedagog
Pedagog
Pedagog Cosmos
Pedagog
Pedagoghund
Pedagoghund

Vikarier på Cosmos

Vi har som mål på Cosmos att använda oss av samma vikarier för att barnen ska kunna lära känna pedagogerna på ett bra och tryggt sätt. Det är alltid ordinarie pedagoger som är med de yngsta barnen i första hand, vikarier sätter vi in i den äldre gruppen. Utifrån trygghet och integritet så är det ordinarie pedagoger som är med under hygien rutiner såsom toabesök, blöjbyten och byte av kläder.

Vikarier
864
teaching hours
928
meals per year
46
morning sessions
65
activities
54
teachers

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed