Pedagoger

Vi är en väl inarbetad personalgrupp med flera förskollärare.

Vårt gemensamma synsätt och vår filosofi sätter alltid barnen i centrum. 

Då vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken så finns alltid en gemensam röd tröd bland pedagoger och förskolan.Vid ordinarie pedagogers frånvaro har vi som mål att i den mån det är möjligt kontakta och anlita samma vikarier. Detta för att barnen i möjligaste mån ska träffa vuxna de känner och kan känna trygghet tillsammans med. Nya vikarier är alltid med de äldre barnen och ordinarie pedagoger är alltid med de yngsta. Målet är att alltid vara två pedagoger vid öppning och stängning på förskolan.

 

Pedagoghund

Pedagoghund

På Cosmos har vi två storpudlar, Aslan och  Caspian och även lilla Miss Lucy, dvärgpudel. Caspian har varit med på Cosmos sedan han var 12 veckor gammal, med start januari 2018. Storpudlar är kända som en av de mest barnvänliga hundraserna och är även ’allergihund’. Aslan föddes feb 2019 och Miss Lucy july 2020 – även de har varit med på Cosmos sedan livets början. De har sina platser på kontoret men hälsar på barnen från och till.

De barn som vill får gå in och vara med hundarna en stund på dagen. Ibland är hundarna med ute på gården och ibland följer några barn med på hundpromenad. Pudlarna älskar barnen och är väldig älskad av barnen.

Vi har en pedagoghundsteam vilket innebär att vår pudlar får vara med och jobba stundvis i barngruppen.
Hunden arbetar tillsammans med sin förare i ett team som kallas för PedagogHundsteam. Det är tillsammans med sin förare som hunden kan hjälpa barn att klara skolan på ett bättre sätt. Hunden tillsammans med hundförare/lärare hjälper barn att fungera som en motivator eller dörröppnare för lärandet och kan hjälpa till för att öka självförtroende, självkänsla och utveckla språk och kommunikation. Den medverkar till att höja motivation och inspirera till utveckling och lärande. Vi ser att vår pedagoghund är en enorm hjälp och stöd under exempelvis introduktionen (inskolningen) och är till stor hjälp vid lämningar på morgonen, speciellt för barnen som kan ha det svårt med avsked.

Hundarna (via matte) har ett eget instagramkonto som heter @pudelliv

 

Vårt motto på Cosmos är att skapa
”a home away from home.”

Vikarier på Cosmos

Vi har som mål på Cosmos att använda oss av samma vikarier för att barnen ska kunna lära känna pedagogerna på ett bra och tryggt sätt. Det är alltid ordinarie pedagoger som är med de yngsta barnen i första hand, vikarier sätter vi in i den äldre gruppen. Utifrån trygghet och integritet så är det ordinarie pedagoger som är med under hygien rutiner såsom toabesök, blöjbyten och byte av kläder.

Vikarier

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed