Undervisning i förskolan

Förskolan lärande
Teknik

Teknik är det vi skapat för att uppfylla önskningar och behov. Teknik är så mycket mera än elektroniska prylar.

Learn more
Barnkonventionen
Barns Bästa

Vi jobbar aktivt utifrån FN barnkonventionen om barnets rättigheter, vilket innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn.

Learn more
Undervisning
Vad är undervisning?

Undervisningen i förskolan börjar i intresse hos barnet. Undervisningen innebär att fånga intresse hos barnet  och sedan stötta ett lärande.

Learn more
Undervisning
Barns inflytande

Det är när barns idéer och nyfikenhet tas tillvara på, och på bästa sätt möjliggörs, som barn innehar inflytande.

Learn more
Läroplan för förskolan
Kreativitet

I vår ateljé har barnet alltid tillgång till att måla, pyssla och skapa utifrån det intresse barnet har.

Learn more
Utelek i förskola
Utevistelse

Vi erbjuder en lärande och inbjudande utemiljö där barnen kan leka, skapa, cykla, gunga och vara sociala.

Learn more
Digitalisering förskolan
Digitalisering

Vi jobbar med digitalisering utifrån ett forskningsperspektiv och som en del av vår undervisning.

Learn more
Naturvetenskap förskolan
Kultur & naturvetenskap

I undervisningen för kultur ingår historia, biologi, geografi, naturvetenskap, musik och konst. Ämnena vävs samman och integreras med varandra.

Learn more
Barnyoga förskolan
Barnyoga

Vi har barnyoga på Cosmos, alla barn som vill är med, från 1 åringen upp till de äldsta.

Learn more
Montessorimiljön

Den förbereda Montessorimiljön är genomtänkt och stimulerande.

Learn more
Självständighet

Inom Montessoripedagogiken lägger vi stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar.

Learn more
Praktiska Livet

Praktiska livet är vardagsövningar där barnet tränar på ”life-skills”, det vardagliga livet.

Learn more
Sensoriska övningar
Sensoriskt

Här utvecklas det sensoriska hos barnet: Här utvecklas det sensoriska hos barnet: hörsel, smak, känsel, syn, lukt och muskulära sinnen

Learn more
Matematik

Här får barnen tillgång till siffror, begrepp och matte. Matematiken integrerar vi i undervisningen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt.

Learn more
Barns rätt
Språk

Materialet för språkundervisning förbereder barnet för läsning, skrivning, grammatik, stavning och lärande.

Learn more

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed