Praktiska Livet

Praktiska livet är vardagsövningar där barnet tränar på ”life-skills”, det vardagliga livet.

Här lär sig barnet färdigheter för livet, det praktiska den ser i sin vardag hemma och runt om. Övningarna är verkliga och har flera syften och funktioner för att öka barn förståelse för sin omvärld.

I detta område ingår allt från att hälla med kannor, öppna lås med nycklar, skruva med skruvmejsel, skeda med sked, pincettövningar, syövningar, skura bord, putsa skor, osv. Här tränar barnet på koncentration, koordination, fokus, finmotorik mm. Barnet väljer själv den övning som lockar och sitter ofta och repeterar övningen, om och om igen.

Utbildningen ska stimulera barnen till att ta initiativ och ansvar samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed