Teknik

Teknik är det vi skapat för att uppfylla önskningar och behov.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Lpfö 18

Teknik och naturvetenskap går ofta i varandra och skapar ett samband. Teknik är det vi skapat för att uppfylla önskningar och behov. Teknik är mera än mobiler, iPads, bilar och datorer. Vardagsteknik är det barnen möter dagligen såsom:

  • kniv och gaffel
  • toalett
  • cykel
  • kläder (blixtlås, knappar mm)
  • lampa
  • gunga
  • magneter osv.
  • maskiner
  • verktyg
  • all rationell, effektiv verksamhet

I en barns vardag är det väldigt mycket som är teknik. Vi vill hjälpa barnen få förståelse för teknik i vardagen och därför uppmärksammar vi den, för att utveckla kunskap och stöd i det livslånga lärandet.

Ett av våra mål i förskolan är att bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själva om omvärlden.

Vi vill hjälpa barnen får syn på och uppmärksamma tekniken i vardagen. Centrala frågor är exempelvis Vad används teknik till? Löser teknik problem? Hur har tekniken formats för att lösa problemställningar?

På Cosmos vill vi att barnen möter teknik med medvetenhet och får stöd och inspiration till sitt utforskande. En stor del av det livslånga lärandeperspektivet.

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Lpfö 18

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed