Montessorimiljön

Maria Montessori

Den förbereda Montessorimiljön är genomtänkt och stimulerande.

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet. Motivationen är på topp för att lära sig något specifikt som barnet är extra intresserad av.

Inom Montessoripedagogiken finns sex grundläggande principer

  • Förberedd miljö
  • Frihet/ansvar
  • Individualisering/samarbete
  • Hjälp till självhjälp
  • Konkretion/motorik
  • Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet. Motivationen är på topp för att lära sig något specifikt som barnet är extra intresserad av.

Hjälp till självhjälp och eget ansvar
Inom Montessoripedagogiken lägger vi stor vikt att varje barn ska ha medinflytande och känna ett eget ansvar. Begreppet ”individualisering” innebär att barnet sätts i centrum.
Pedagogens roll är att observera barnet och sedan fungerar som en handledare som stödjer och motiverar barnet i inhämtningen av kunskap. Kursplanen läggs upp med längre stunder för att ge barnen tid och ro där de får sysselsätta sig med det som de själva väljer utifrån möjligheterna som erbjuds. Miljön är så långt som möjligt integrerade och åldersblandade.

Utbildningsmaterialet inom Montessoripedagogiken
Materialet som används inom Montessoripedagogik är mycket konkret och är självrättande för att tillåta barnet att arbeta så självständigt som möjligt, och utan att en vuxen ska bedöma om något är rätt eller fel. Montessorimaterial köps till viss del, men en stor del av materialet tillverkas också av pedagog och barnet.
Inom Montessoripedagogiken ges betyg från samma ålder som i andra skolor och man följer samma läroplaner – Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) – som andra typer av förskolor och skolor.

”Det verkliga arbetet du behöver orsakar inte trötthet, men matar dig med energi. – Maria Montessori

Hjälp mig att göra det själv. Maria Montessori

Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva.  Maria Montessori

Världen börjar med barnen.  Maria Montessori

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed