Ställ ditt barn i kö

Ansök om plats på Cosmos Montessoriförskola

 • Anmälan av barn till Cosmos barnomsorgskö kan göras då barnet är fött.
  Plats i kön räknas från den dag då anmälan inkommit till Cosmos via mail.
 • Ett studiebesök på förskolan rekommenderas i anslutning till köanmälan.
 • Ingen avgift tas ut för anmälan av barn till Cosmos kö.
 • Om flera ansökningar har samma datum tillämpas ordningsföljd efter klockslag då anmälan inkommit.
 • Om barnet har två vårdnadshavare skall ansökan göras gemensamt.
 • Barn med placerat syskon prioriteras i kön.
 • Barn placeras utifrån registreringsdatum och med hänsyn till barngruppens sammansättning.
 • Vid erbjudande om plats skickas placeringsmeddelande ut.
 • En plats i Cosmos kö garanterar ej en plats på förskolan då det finns bara ett fåtal platser varje år.
 • Den vanligaste tiden för intagning är i aug, då börjar våra skolbarn skola och platserna blir då lediga på förskolan.
Ställ ditt barn i kö

Barnomsorgsbehov:

Vilka tider tror du ni behöver:

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed