Organisation och ledning

Cosmos har som mål att erbjuda vårdnadshavare en bra barnomsorg genom att bedriva en kvalitativ förskoleverksamhet baserad på montessoripedagogikens tankar, intentioner och metoder.

Cosmos styrelse är huvudman och har det yttersta ansvaret för verksamheten.  Styrelsen ser också till att den ekonomiska redovisningen sköts på ett korrekt sätt.

Ansvarsområden såsom inköp, ekonomi, personal, information, administration sköts av rektorn och även delvis av personalen. Cosmos styrelse och huvudman har det ytterste ansvaret för förskolan. Rektor och huvudman på Cosmos ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med Skollagen, målen i Läroplanen Lpfö 18  och Skolverkets allmänna råd.

Våra styrdokument utgörs av Skollagen, Läroplanen för förskolan Lpfö 18. Skolverkets allmänna råd och Karlstad kommuns riktlinjer för fristående verksamhet samt Cosmos verksamhetsplan och likabehandlingsplan, vilka revideras en gång per läsår.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed