Pluto för 1-3 åringar

På avdelningen Pluto har vi barn på Cosmos mellan 1 till 3 år.

På éntreplan har vi skapat en anpassad miljö för våra yngsta barn, avdelningen Pluto. Eftersom miljön är viktig så är möbler anpassade till barnens storlek och höjd. Det finns olika material/leksaker som barnen själva kan välja när lusten infaller, som t.ex pussel, dockvrå, böcker, bilder att para, djur, plockleksaker för motorisk utveckling, speglar, babblarna mm. Vi har samling varje morgon med t.ex sång, handdockor, rim och ramsor. Vi jobbar mycket utifrån barns inflytande, lärande och utveckling.
Barnen på Pluto har vila innan lunch och ett mellanmål. Lunch serveras ca kl 12 i vårt härliga kök. Efter lunch är det utevistelse – alltid, varje dag, i alla väder.

En dag hos Pluto

7:30 Frukost
10:30 Mellanmål
10:50 Vila
12:30 Lunch
13:00 Utevistelse
14:30 Mellanmål

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed