Lärande

f09d6945-8276-4d29-9234-89d9f0a9c1f2-1.jpg
Spindelmannen lär sig om handens delar

Vad heter handens olika delar?🤔Hur många händer/fingrar, naglar har du? Här jobbar Spindelmannen med handens delar.Syftet är att bekanta barnet med namnen på dem olika delarna och att göra barnet uppmärksamt på likheter och olikheter som en grund för senare klassificering✋🏻👆🏻👍🏻 Spindelmannen gör sen en egen bok med de olika delarna.

img_9282-1.jpg
Vi lär oss om klockan

We are looking at the concept of time, using the clock. Maria Montessori emphasised the importance of bringing knto the learning environment things children see and experience in their daily life. We spoke about what the children do at different times of the day. This is slso an introduktion to history and learning the concept […]

img_9270-1.jpg
Göra egna paket! ”Jag kan”

Wrapping presents is a Montessori practical life exercise. Both in learning THE how, which increases independance and self-confidence, but also for ”the care of others”, empathy and wanting to do something for someone else. Included in the process there is coordination, fine-motor skills, learning to ise tape and scissors. So much learning going on in […]

img_9264-1.jpg
Våra planeter

We are working with space, planets, stars and our galaxy. We looked closer at our planet Earth and discussed air, water and land and what makes Earth livable. We also spoke of the sun, the star closest to us, Earth. ☀️🌍🪐✨☄️…Rymden är väldigt populärt här på vår avdelning Jupiter, speciellt bland de äldre barnen. Idag […]

img_2426.jpg
Lärandet kring de 3 elementen

Vi tittar på de tre elementen, Land, vatten, luft.Först känner vi på sandpappersgloben o pratar om att allt det släta ska vara vatten, det sträva föreställer land och alt runtom är luft. Sen tittar vi på bilder och burkar som förstärker de tre elementen. Därefter sorterar vi olika föremål till de 3 elementen, där vi […]

d8f92937-076f-4d3d-a436-9f754906e46a-1.jpg
Lära om världsdelar

Barnen har jobbat med pusselkartan över världen 🌏Syftet är att benämna namnen på världsdelarna och att ge ett sensoriskt intryck av den relativa storleken och formen på världsdelarna🌎⭐️🌕 Vidare letat vi oss ut i världen och pratat om storlek och placering på kontinenter.För att illustrera världsdelars storlek använt vi rosa tornet Vi har också pratat […]

3a582bd7-bd32-4be3-be78-e8fdae63bf93.jpg
Barns inflytande i förskolan

To be creative is something we encourage in many different ways. At the same time using tecnical abilities and fine-motor skills where the child is given time for focus, concentration and time to complete and time to do more..Barns inflytande och val av aktivitet ligger oss varmt om hjärtat, och att barnet får tid att […]

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed