Vision

Cosmos vision är att erbjuda en verksamhet i enlighet med Maria Montessori pedagogiken och läroplan samt i enlighet med de riktlinjer och styrdokument för förskolan som gäller idag.

I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar vi för att följa upp och synliggöra kring utveckling och lärande där vi bland annat använder oss av pedagogiskt dokumentationsarbete.
Cosmos förskola ska bidra till att skapa goda lärmiljöer och utveckla pedagogiska processer.

Cosmos ska erbjuda barnen en miljö med inbjudande pedagogiska aktiviteter, material och leksaker för att stimulera och utveckla barnets nyfikenhet, färdighet, språk och social kompetens.

A home away from home

I Cosmos vision vill vi att barnen ska lämna förskolan med följande:

  •  Jag vill
  •  Jag kan
  • Jag vågar

Vi hoppas uppnå detta genom att jobba med:

  • Varje barns självförtroende
  • Att stimulera barnets nyfikenhet och lust att lära
  • Att uppmuntra till att söka information
  • Att jobba aktivt med värdegrundar, empati och barnets sociala förmåga

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed