Mud kitchen

Vi är en väl inarbetad personalgrupp. Vårt gemensamma synsätt och vår filosofi sätter alltid barnen i centrum. 

Då vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken så finns alltid en gemensam röd tröd bland pedagoger och förskolan.Vid ordinarie pedagogers frånvaro har vi som mål att i den mån det är möjligt kontakta och anlita samma vikarier. Detta för att barnen i möjligaste mån ska träffa vuxna de känner och kan känna trygghet tillsammans med. Nya vikarier är alltid med de äldre barnen och ordinarie pedagoger är alltid med de yngsta. Målet är att alltid vara två pedagoger vid öppning och stängning på förskolan.

 

  • Vårt motto på Cosmos är att skapa ”a home away from home.”

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed