Att lära genom sinnen

Barnen hos oss lär sig bla genom sina sinnen, vilket ökar inlärning menade Dr Maria Montessori.

Här känner barnen först på sandpapperssiffran med fingertoppen, hjärnans instrument. Sen hör de samtidigt benämningen på siffran och ser hur siffran formas.

Sinnesträning innebär att barnen får uppleva, träna, jämföra och förstå olikheter & sammanhang. Dessutom är barn i denna ålder extremt mottagliga för inlärning, det Montessori kallade ”känsliga perioder” – när intresset är så stort att det är en drivkraft och barnet vill lära sig – det är då inlärningen sker med enkelhet och utan press.

Jag brukar jämföra med oss vuxna, när vi upptäcker en ny hobby, så kör vi (många av oss) ”all in” och vi tar till oss allt som hör till det nya intresset – för att det är roligt! Så är det också för barn! ♥️

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed