Vår roliga biltvätt

Med enkla medel har vi fixat en biltvätt! Så roligt att se o höra barnen när de leker och kör genom biltvätten!

I läroplan för förskolan, Lpfö 18

(Skolverket) står följande: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

Leave a comment

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed